Rất hân hạnh khi gặp bạn.
Hãy cho chúng tôi biết về dự án của bạn...

Tôi tên là
tôi ở đây để thách thức
và tôi có ngân sách
Chưa xác định
Thấp hơn 50K USD
Từ 50-100K USD
Từ 100-200K USD
200K+ USD
Liên hệ lại với tôi qua
Tôi muốn ghi chú như sau
Tôi tên là
tôi ở đây để thách thức
Liên hệ lại với tôi qua
Tôi muốn ghi chú như sau

We work globally and have offices in

Cambodia Indonesia Myanmar Vietnam

https://admin.phibious.com/uploads/RNI_Films_IMG_D4_A89276_5974_4_C72_9_DAE_55_A639_F08_F15_0206044196.jpg?format=webp

Phibious Cambodia

Address

#11-13, Street 526, Sangkat Bengkok1, Khan Toul Kok, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia

View on map

Email

jimmy.lim@phibious.com

Tel

+855 23 726 823/4

Fax

+855 23 884 140

Phibious Indonesia

Address

MD PLACE, Tower 1, 2nd Floor, Jl. Setiabudi Selatan No.7 Jakarta, Indonesia

View on map

Email

prestinne.tan@phibious.com

Tel

+62 21 2966 9277

Fax

+62 21 2966 9278

Phibious Myanmar

Address

No.99 Condo, Floor 5-D, Dhammazedi Road, Kamayut Township, Yangon, Myanmar

View on map

Email

sean.hope@phibious.com

Tel

+951 537547

Phibious Việt Nam

Địa chỉ

Lầu 7, 11 Bis Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xem bản đồ

Email

hello@phibious.com

Điện thoại

+84 28 3933 3377

Fax

+84 28 3930 9645
https://admin.phibious.com/uploads/RNI_Films_IMG_D4_A89276_5974_4_C72_9_DAE_55_A639_F08_F15_0206044196.jpg?format=webp